Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Referat årsmøte 2012

REFERAT

fra

ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 2012                                               

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Et beslutningsdyktig Årsmøtet ble satt av formann Jan Petter Ødegaard med 16 hytter til stede + 16 fullmakter.

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011

Protokoll fra Årsmøtet 2011, med gjennomgang av de utbedringer som er utført, ble referert uten kommentarer.

 

STYRET INFORMERER

”Skjærgårdstjenesten” har sagt opp avtalen om søppelhåndtering. Erstatning (til en fornuftig pris) har, etter flere søk, ikke vært mulig å finne for årets sesong. Årsmøtet besluttet at hver enkelt hytte ordner med transport av søppel til containere i Kragerø.

 

Styret minner igjen om at det KUN er ”Lillesand Hvit” og ”Røros Rød” som er godkjente farger på øya.
Styret har kjøpt ny landgang og forbedret moring på Sydhavnen. Dette som følge av is-gang og ikke minst slitasje som følge av oppankring av store båter på utsiden av bryggen ved landgangen. Årsmøtet besluttet at alle beboere må ta et ansvar for at det prinsippielt ikke oppankres båter på utsiden av bryggen ved landgangen.
Årsmøtet besluttet at INGEN fastboende skal benytte Gjesteplassene. Disse er KUN for gjester.
Jan Grønlid har påtatt seg oppgaven som Teknisk Ansvarlig.
Grøntarealene ser som alltid bra ut!

 

ØKONOMI

Frode Kittelsen la frem revisorgodkjent regnskap for 2011. Regnskapet viser (som budsjettert) et negativt resultat på NOK 39.919,-. Sum bankinnskudd ved årets slutt 2011 var kr.507.747,-.

Regnskapet pr 30.6.2012 er ihht budsjett og ved årets slutt (2012) vil LKV ha ca kr. 100.000,- på konto. Noe som er ihht Vedtektene og etter ønske fra Årsmøtet 2011.

Forslag til budsjett for 2013 ble presentert, og godkjent. Årsmøtet ga Styret fullmakt til å vurdere om Velavgiften skal nedsettes med kr.1000,- til kr.6.000,- for 2013. Dette vil bli gjort dersom kostnader til utbedring av Servicebrygge og takrenner på Teknisk Bygg, tillater dette.

 

INNKOMMENDE SAKER

O.H. Nilsen:

Hageavfallsområdet fylles opp! Det er behov for i første omgang å skyve massene utover for å gjøre mer plass. ALLE må respektere skilt om deponering og sørge for at avfall ikke bare slippes rett ned innenfor gjerdet. Styret kjøper et antall greip slik at det på dugnad kan ryddes opp.

 

P. Skarpaas:

Ønsker 2 nye benker på fellesbrygge på Store Stranden. Årsmøtet er enig i at dette er et godt tiltak. Styret vil for god ordens skyld informere C. Lian før innkjøp foretas.

 

”Flere”:

Enkelte hundeiere plukker ikke opp avføring. Dette er selvsagt irriterende, uønsket og helt uakseptabelt. Hver enkelt hundeeier må påse at dette gjøres. Årsmøtet besluttet at loven om båndtvang også skal gjelde øya vår!

 

Det er enkelte beboere som er sterkt allergisk mot katter. De som har katt bes derfor om at denne holdes innendørs.

 

VALG

Styremedlem, Morten Brekke (flyttet) og Vara medlem Dag Sigurd Sørlie Larsen (trukket seg) må erstattes. Jan Petter Ødegaard og Frode Kittelsen stiller til gjenvalg.

 

Nytt Styre – valgt ved akklamasjon ble;

Jan Petter Ødegaard, leder
Frode Kittelsen, økonomi
Jan Grønlid, teknisk

Medlemmene i Valgkomiteen har trukket seg. Ny Valgkomitee er; Jon E. Larsen (H4) og Bjørn Morten Skordal (H55). Takk for at dere stiller opp!

 

Sportellet, Kragerø – 15.7.12

Frode Kittelsen (referent)

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp