Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Referat årsmøte 2015

REFERAT

ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 2015                                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Årsmøtet ble satt av formann Jan Petter Ødegaard med 14 hytter til stede + 3 fullmakter – i alt 17 av 60 hytter. Årsmøtet var således IKKE beslutningsdyktig i større saker (over kr.20.000,-) spesifisert i §6 i foreningens vedtekter.

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014

Ingen kommentarer til protokoll fra Årsmøtet 2014.

STYRET INFORMERER

Velkommen til nye hytte naboer:

Hytte 45   Anine og Jon Berntsen

Hytte 2     Gunnar Larsen

Hytte 23   Camilla og Henning von Borcke

 

Relevant informasjon legges ut på våre nettsider: www.kirkeholmen.no

Brukernavn:       medlem

Passord:            sol

Beboere bes sjekke om deres adresse, mail og mobilnummer er korrekt oppført. Hvis endring – gi beskjed til Styrets formann på;jpodeg@gmail.com 

Årsmøtet oppfordrer

Til at alle tar et ansvar for at øya fremstår innbydende og at vi opprettholder den gode standarden som så mange besøkende skryter av! Dette gjelder alt fra å plukke opp etter hunden sin, ikke forlate søppel på fellesarealer eller kaste søppel i kanalen

Alle til å ta hensyn til fellesskapet gjennom å holde støy nede – både sent og tidlig. Vi snakker om noe så enkelt som god folkeskikk og riktige holdninger! Ro etter kl.2400, ute.

Foreldre til å be barna ikke benytte utriggere som badeleke. De tåler ikke det.

Alle til at de få merkede gjesteplasser og taxibåt brygge benyttes til sitt formål – ikke som egen båtplass. Det samme gjelder landgang på Sydhavnen.

Alle som eventuelt har hatt strømproblemer å se over/skifte utekontakter, da disse har vist seg å kunne være årsak til jordfeil og strømbrudd.

Alle til å møte på Årsmøtet, da dette er forumet vi kan diskuter saker med felles interesse.

 

DRIFTSOPPGAVER

Trær/Busker er trimmet/felt etter anbefalinger fra Farsø.

Ny sand tilført (Store stranden)

Sand som er glidd ut, fra Lille stranden er flyttet tilbake.

Aluminiumsplate landgang Sørhavnen er byttet ut

Ytterligere utbedring av utelys er utført. (Elektrisk)

Flere sjakler i overflaten er byttet ut på begge bryggene

Kanalen er blitt rensket for det meste av «avfall»

Avstemming om søppeltømming. (Permanent stengt)

Feste til stige bak servicebygg er laget og montert

Årsavgift opprettholdt på kr. 5.000,- som budsjettert.

Utført dugnad.

 

Gjenstående oppgaver fra forrige Årsmøte:

Ny dusj (Store stranden). Sliter med å fa tak i en type som er enkel og robust nok for at den ikke skal bli ødelagt med en gang

Bestille 1 ekstra benk. Kragerø Industri og Service eksisterer ikke lenger. Vi må derfor finne ny egnet type hagebenk.

Nye oppgaver:

Sjakler (bryggeanlegg) på bunn skal kontrolleres neste vår (evt. skiftes ut).

Utriggere på Sydhavnen, begynner å bli «råtne» etter 15 år. Samtlige bør se over og vurdere å skifte ut sine.

Avklare ansvarsforhold ved eventuelle skader som følge av ferdsel i trapp opp til nr.60.

Vurdere å etablere en enkel SMS tjeneste til bruk for felles informasjon.

Få gartner til å fjerne død rot ved teknisk bygg samt sørge for at gress i helleganger klippes så lavt som mulig – oftere.

Sjekke muligheter for om det er innretninger som kan sikre at gjess holdes borte

ØKONOMI

Frode Kittelsen la frem revisorgodkjent regnskap for 2014.

2014 regnskapet viser et underskudd: kr.62.995. Årsaken til underskuddet er ekstraordinære engangskostnader som følge av den opprydding som 2014-Årsmøtet ønsket at gartner skulle foreta samt utgifter til; nye takrenner/Servicebygg, ny utrigger på gjesteplass samt diverse utbedring av strøm/lys. Sum bankinnskudd ved årets slutt 2014 var til tross for underskuddet; kr.58.000,-. Det var ingen innsigelser eller kommentarer til regnskapet.

 

Regnskapet pr 30.6.2015 er ihht budsjett og ved årets slutt (2015) vil LKV ha ca 125.000,- på konto.

 

Budsjett for 2016 vil være som 2015, med et driftsresultat på ca. kr. 60.000 – før eventuelle kostnader forbundet med ovenstående oppgaver og innkommende saker som skal/vurderes utført. Styret forholder seg til vedtektene som sier at det er fornuftig med en kontantbeholdning i størrelsesorden +/- 100.000.

INNKOMMENDE SAKER

# 1  Nytt stupebrett på brygge ved Store Stranden. Kostnad ca. kr. 5.500,- m. frakt.

                Beslutning: Ja

# 2   Søppelcontainer som settes ut hvert år ifbm dugnadshelg eller nærmere angitt tidsrom

                Beslutning: Ja

# 3  Skifte ut lamper langs stien oppover mot hytte nr. 60.

                Beslutning: Nei - Styret sjekker kostnad først

# 4 Skifte ut lamper på Sydhavnen.

                Beslutning: Ja

# 5 Avholde Årsmøtet 2016 på øya, gjerne ifbm grillfest – for å sikre at flere deltar

                Beslutning: Ja

 

Oversikt over ansvarspersoner

Styreformann                                  Jan-P. Ødegaard (hytte 12)

Økonomi                                            Frode Kittelsen (hytte 31)

Teknisk                                                Jan Grønlid (hytte 13)

Vara:                                                    Finn Rødby (hytte 30)

 

Revisor:                                            Morten Haugen (hytte 35)

Valgkomite                                        Jon Larsen  (hytte 4)

                                                        Morten Skordal (hytte 55)

Sportellet, Kragerø – 21.7.15

Frode Kittelsen (referent)

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp