Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Internt » Årsmøte referater

Årsmøte referat 2017

REFERAT

ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 12. juli, 2017                               

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Årsmøtet ble satt av formann Jan Petter Ødegaard med 34 hytter til stede av 60 hytter. Årsmøtet var således beslutningsdyktig i større saker (over kr.20.000,-) spesifisert i §6 i foreningens vedtekter.

1.      REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

 

Protokoll fra Årsmøtet 2016 ble gjennomgått. Ingen kommentarer.

-        Ny sand 2016 tilført (10 kb), Store stranden, Sand som er glidd ut løftet tilbake på Lille stranden.

-        Dugnad på strendene ble utført i juni (Spesiell takk til Geir Michelsen (H10) for jobb på Storestranden).

-        Kontroll av begge bryggeanlegg utført. (kommer tilbake til dette)

-        Årsavgift opprettholdt på kr. 5.000,- som budsjettert.

-        Trivselsreg. Vedtatt i 2016 er lagt ut på nett (kirkeholmen.no) under meny Instrukser & vedtekter.

 

2.      STYRET INFORMERER

 • Velkommen til nye hytte naboer:
  • Hytte 4      Stang
  • Hytte 14    Klemetsdal og Russel
  • Hytte 24    Eckhoff
  • Hytte 36    Haugling
  • Hytte 60    Knoph

 

 • Relevant informasjon legges ut på våre nettsider: www.kirkeholmen.no
  • Brukernavn:              medlem
  • Passord:                     sol
   • Beboere bes sjekke om deres adresse, mail og mobilnummer er korrekt oppført. Hvis endring – gi beskjed på; jpodeg@gmail.com 

 

3.      ØKONOMI

Frode Kittelsen la frem regnskap for 2016. Regnskapet viser et overskudd på kr.30.996,-. (Budsjettert overskudd kr. 35.000,-). Det var ingen innsigelser eller kommentarer til regnskapet eller budsjett for 2017 der det legges opp til et overskudd på kr. 30.000,. Årsmøtet forutsetter at regnskapet gjennomgås og godkjennes av revisor. Regnskapet pr 30.6.2017 er ihht budsjett og ved årets slutt (2016) vil LKV ha likvider tilsvarende ca 180.000,-

 • Formann                    fri årsavgift + kr. 7.000,-
 • Medlem 1                  ½ årsavgift
 • Medlem 2                  ½ årsavgift

4.      INNKOMMENDE SAKER

 •       Tilstandsrapport Sydhavn

      Skiftet ut Tauverk, 2 sjakler og kjettinger (3 brudd)

      Innfestninger til moringer er nærmest nedslitt og bør byttes ut innen

      5 år. Vi foreslår 2-3 år? Styret følger opp.

 •       Kajakklagring inne i Servicebygget

     Det er foreslått å sette opp stativer for lagring av kajakker, (sommer/vinter) inne i Servicebygget.

     Beslutning: Prosjektgruppe med Løvstad og Gjølme som utreder muligheter, kostnad/finansiering.

 •       Postlevering 2018 Info. fra Posten. Posten stopper levering til Lille Kirkeholmen fra 2018

     Beslutning: Opprette felles postkasse på Spar Kragerø. Hver enkelt ansvarlig for å hente sin post.

 •      Hvorfor klippes gresset så kort?

     Dette har med økonomi å gjøre / fast pris på arbeidet satt for flere år siden

     Beslutning: Opprettholde dagens ordning, uten å bevilge mer penger til gartner.

 •      Ta hensyn til fart på båtene i kanalen

     Hold styrefart!

 •      Hold størrelsen på båter med bryggeplass i kanalen innenfor plasstørrelse

     Sørg for at det er margin til naboene.

 •      Plukk opp avføring etter hunden!!

 

     Sommerfest

     Lørdag 15.07, kl. 17:00, Store Stranden.

     Påmelding: jpodeg@gmail.com Antall voksne & barn. Senest torsdag 13.07. kl. 16:00

 

5.      EVENTUELT

Nytt medlem til valgkomite, etter Jon Larsen er Pål Eskås (H17).

Oversikt over ansvarspersoner

Formann                                   Jan-P. Ødegaard (hytte 12)

Medlem / Økonomi                       Frode Kittelsen (hytte 31)

Medlem / Teknisk                              Jan Grønlid (hytte 13)

Vara                                                 Finn Rødby (hytte 30)

 

Revisor:                                      Morten Haugen (hytte 35)

Valgkomite                                         Jon Larsen  (hytte 4)

                                         Bjørn Morten Skordal (hytte 55)

 

Lille Kirkeholmen – 12.7.16

Frode Kittelsen (referent)

Lille Kirkeholmen Velforening © 2004-19

Topp